E16: E16 var stengt ved Dalseidtunnelen på grunn av steinras store deler av fredagen, og ved Vaksdal er det manuell dirigering på grunn av trafikkuhell, der Vegtrafikksentralen melder om at det vil ta flere timer å rydde vegbanen.

Disse hendelsene, i kombinasjon med pinseutfarten som Respons Analyse oppgir at 2 av 5 nordmenn legger til hytta i år, skaper trafikkaos.

Omkjøring for steinraset var anbefalt via fylkesvei 49 og 79 i Hardanger, men der meldte Vegtrafikksentralen om store trafikale utfordringer, og ba om at trafikanter som kan avvente kjøreturen gjorde nettopp dette.