Fagernes: – Jeg begynte på politiskolen i 1992. Aldri i alle disse årene har jeg opplevd så stille dager som de siste ukene, sier Bård Sørumshaugen, beredskapsleder i politiet i Valdres. Vi møter han bak politihuset. I vifte rundt ham står Ivar Svensson, beredskapsleder i Nord Aurdal Brannvesen, Jan Rustøe, beredskapsleder i Valdres Brann og redningstjeneste IKS og Henning Engen Andersen, beredskapsleder i ambulansetjenesten i Valdres. De holder flere meters avstand.

– Møtet var avtalt lenge før koronakrisen kom. Vi skulle planlegge den årlige felles øvelsen i å håndtere "pågående livstruende vold", en øvelse vi er pålagt av staten å gjennomføre hver høst, forteller Ivar Svensson. Selv om alt nå virker ganske usikkert valgte de å gjennomføre planleggingen som avtalt. Og samtidig utveksle erfaringer fra de siste uker, og få status foran påsken.

Stille for alle

Alle fire kan fortelle om de stilleste dager og netter de har opplevd. Veldig mye færre biler betyr at det nesten ikke skjer hendelser på vegene. Det meldes nærmest ikke om kriminalitet eller ulykker eller hendelser av noe slag.

– Det er virkelig ikke vi i nødetatene som har trykket nå. Vi tenker på dem som jobber innenfor helsevesenet, det er de som har trykket. og vi tenker på dem som er permittert. På bedrifter generelt og reiselivsnæringen spesielt. Vi går på tomgang nå vi, sier de fire erfarne karene som er vant til å rykke ut i stor fart på alle type oppdrag. Nå handler alt om å være i beredskap, å være klare for det uforutsette.

Alle er forberedt

Det er ikke bare fraværet av hendelser som preger hverdagen. Nå har både politi og brannvesen innført prosedyrer og utstyr som minner om dem ambulansefolkene alltid følger. Samt en del prosedyrer som er helt ekstraordinære.

Nå desinfiseres både brannbiler og politibiler. Politifolkene kjører i faste par på patrulje for ikke å slå ut flere enn nødvendig om noen blir smittet. Brannfolkene møtes ikke når det er vaktskifte av samme grunn. De har med seg smittevernutstyr i politibiler og i brannbiler, de er mer forberedt enn noen gang på å håndtere smittefare som en del av ethvert eventuelt oppdrag.

Henning Engen Andersen sier at selv om ambulansepersonalet alltid har smittevern med seg i alt de gjør, så har de nå økt fokuset ytterligere på hygiene og smittevern.

– Vi har satt inn tiltak i forhold til dette, samt at en del prosedyrer rundt pasienttransport og rutiner knyttet til daglig drift og virke er endret og skjerpet for å tilpasse seg situasjonen vi er inne i nå, sier Henning Engen Andersen.

–Men for oss i politi og brannvesen er det klart at vi nå har problemstillingen helt fremme i panna på en annen måte, sier Bård Sørumshaugen.

Ros til avisa og kommuneoverlegene

De fire er opptatt av å berømme informasjonsflyten i dalføret i denne krevende situasjonen.

– Kommuneoverlegene er svært flinke til å kommunisere hyppig, og med en tydelig stemme utad. Og lokalavisa gjør en flott jobb med å bringe informasjon ut til befolkningen. Det gjør jobben lettere også for oss i nødetatene. Det skaper trygghet og forutsigbarhet, sier de fire.

Ett innbrudd

I løpet av samtalen kommer det frem at Valdres har hatt ett eneste hytteinnbrudd siden hytteforbudet kom.

– Et uthus ved en hytte i området mellom Garin og Bysellifjellet ved stølen Stakklie i Etnedal er brutt opp. Tyven har fått med seg en motorsag og en vinkelsliper. Det er eieren selv som oppdaget innbruddet. Han bor selv i Etnedal. Ellers er det altså ganske så stille.

– Men det er minst like viktig som vanlig at publikum følger med. Ikke minst er det viktig nå å melde fra til politi eller barnevern om du har mistanke om at noen ikke har det som de skal, avslutter Bård Sørumshaugen.