Berge sørget for åttesifret beløp til kommunekassa i 2019, men også han merker koronaåret

Erik Martin Berge (54) i Røn topper både skatt-, inntekts- og formuetoppen i Vestre Slidre – og Valdres for øvrig. Berge betalte 10,3 millioner i skatt til hjemkommunen i 2019.