Po­li­t­iet om Besseggen 2019: – Ei for­ry­kan­de ut­vik­ling med ak­sjo­nar an­nak­var dag i dei mest hek­tis­ke pe­ri­o­da­ne

Po­li­t­iet Innlandet er vel­dig godt nøg­de med Besseggpatrulja og med kor­leis tu­rist­be­drif­te­ne i om­rå­det ar­bei­der, men dei legg ik­kje skjul på at tu­rist­se­son­gen 2019 var hek­tisk: "Ei for­ry­kan­de ut­vik­ling med ak­sjo­nar an­nak­var dag på Bes­seg­gen i dei mest hek­tis­ke pe­ri­o­da­ne", ut­ta­lar dei.