- Vi støtter dei unge som må bære denne kampen, seier Margaret (67) og Bodvar (73)

Blant dei mange unge som deltok på klimastreiken var det to personar som skilde seg ut. Bodvar Sonstad (73) og Margaret Heldor (67) frå Besteforeldrenes Klimaaksjon møtte opp for å støtte barna som kjempar for klimaet.