Europa støtte dreier seg om levering av våpen samt økonomiske sanksjoner. Disse siste har begrenset virkning, bl.a. fordi kontinentet er sterkt avhengig av import av russisk olje og gass. Reduksjon i denne importen er viktig både for å presse Russland til å trekke seg ut av Ukraina, og fordi energiuavhengighet er en forutsetning for politisk frihet og uavhengighet på lengre sikt.

Under oljekrisen på begynnelsen av 1970-tallet innførte regjeringene i Europa (også Norge) bilfrie søndager for å spare olje. Burde vi ikke kunne yte såpass i dag også? Og når sommerhalvåret står for døra: Burde vi ikke også få en motorfri sommer for fritidsbåter?

Til nå har misforholdet mellom tilbud og etterspørsel i energimarkedet gitt seg utslag i sterkt økende priser. Dette er usosialt, og det er på tide med mer målrettete tiltak. Miljøpartiet de Grønne har allerede foreslått lavere fartsgrenser for å redusere drivstofforbruket.

Bilfrie søndager og restriksjoner på diesel- og bensinbruk til fritidsbåter er ytterligere eksempler på tiltak som reduserer forbruket uten å ramme samfunn eller enkeltmennesker urimelig.