VALDRES/INNLANDET: – Vi har fått mange tusen arbeidsledige i Innlandet, og vi har behov for dyktige medarbeidere som kan å bistå dem til å komme seg tilbake i jobb, sier konstituert direktør for NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen til avisa i en pressemelding.

NAV har behov for å styrke arbeidsstokken i hele fylket. Blant arbeidsstedene det søkes folk til, er NAV Valdres på Fagernes.

– Vi har selv lånt ut mange av NAV-medarbeiderne i Innlandet til å gjøre oppgaver på sentralt hold. Dette er oppgaver som har med dagpengesøknader og sykepenger å gjøre, og som krever inngående kunnskap om regelverket. Nå opplever NAV-kontorene våre at de får mange henvendelser fra folk som er blitt arbeidsledige, og da har vi bruk for folk som kan bistå disse, sier Emilsen.

Mange arbeidsoppgaver

Mange av dem som henvender seg til NAV kan få hjelp med råd og veiledning digitalt.

– Vi har også mange brukere som trenger ekstra oppfølging for å komme seg tilbake i jobb. I tillegg har vi også dem som har spesielle utfordringer, og som vi ikke har klart å følge så tett opp nå i denne tiden. Vi bistår også arbeidsgivere i å finne kompetent arbeidskraft, så det er mange oppgaver vi må ivareta, og som gjør at det er behov for ekstra arbeidskraft en god stund framover nå, forklarer Emilsen.

På jakt etter veiledere

Emilsen forteller at NAV først og fremst er på jakt etter folk som er flinke til å motivere andre mennesker, og som også kan utføre ulike typer saksbehandling.

– Det er mange oppgaver i NAV, og arbeidsoppgavene vil variere alt etter hva de ulike NAV-kontorene i Innlandet har behov for. Vi er på jakt etter 25 nye medarbeidere, og har jobbmuligheter for disse på både store og små NAV-kontor her i Innlandet, avslutter Emilsen.

Stillingsutlysning finner du på arbeidsplassen.nav.no.