Blæs liv att i prosjektet med «koronaen»

Valdres-debattane har lege brakk i ei tid, men med friske middel frå Fritt Ord, skal det bli blest liv att i prosjektet. Korleis koronasituasjonen har påverka lokalsamfunnet, er blant det som skal under lupa.