LOMEN: UP målte i 70-sona på E16 i Lomen, der som nevnt fire førere fikk reaksjoner i form av forelegg. En fører ble i tillegg fotgjenger, da vedkommende ble målt til 107 km/t i 70-sonen.

For referanse resulterer hastighetsovertredelser over 36 km/t i 70-soner og over, i førerkortbeslag. For å miste sertifikatet i 70-sona, må en altså bli målt til 106 km/t eller over.