Blir det festivaler i Valdres i sommer? Er arrangørene forberedt på avlysning?

Av

Bjørn B. Jacobsen med 45 års erfaring fra store begivenhetsproduksjoner reflekterer over årets skjebne for festivalene.