– Ungdom tenker ikke konsekvenser

Gjennom sitt virke har pensjonert høyesterettsadvokat Sverre Thune fra Vang sett hvordan tankeløse handlinger blant ungdom kan henge ved dem videre i livet. Nå håper han et lite, digitalt hefte kan endre på det.