Selger han bøker går pengene til 4H

Fredag 9.november var avisa på biblioteket på Bagn der det var bokkveld.