Flytta hjem til Hedalen

Av

Begge har vokst opp i Hedalen. De har tatt utdanning utenfor bygda. I 2015 valgte de å flytte hjem. Nå bygger paret Lise Fekjær Skogly og Finn Ødegaard hus i hjembygda.