- Vi ønsker å få realisert prosjektet så snart som mulig, men markedet er jeg ikke urolig for

Det kommer 45 leiligheter på Leirasanden brygge, men tidligst i 2020-21. - Vi har brukt lengre tid enn planlagt, men tror like fullt på at dette blir de fineste leiligheten i Valdres.