I verste fall kan dette føre til brann, men det kan også gi kjøper en ekstraregning på flere hundre tusen kroner for å sette i stand det elektriske anlegget i et hus.

Vi mener at for at tilstandsrapporten skal være komplett, må den også inneholde en kontroll med det elektriske anlegget av en fagperson. En snekker eller rørlegger kan vurdere den bygningstekniske delen, men det må en elektriker til for å vurdere om det elektriske anlegget i en bolig er trygt og forsvarlig.

I ny forskrift til avhendingslova som gjelder fra 1. januar 2022 stilles det ingen krav til hvordan det elektriske anlegget skal vurderes, til tross for at dette er et område som er strengt lovregulert nettopp på grunn av at konsekvensene ved en brann kan være fatal.

Vi tror dette bare vil øke konfliktnivået ved salg av bolig. Kjøper stoler jo på tilstandsrapporten, men når den ikke sier noe om tilstanden på det elektriske anlegget er den i beste fall ufullstendig. Å få orden på det elektriske anlegget kommer fort opp i 350 000 kroner. Det er en dyr ekstrautgift.

Den nye forskriften er utdatert allerede før den er tatt i bruk. Om ikke veldig mange år vil verdien av den tekniske installasjonen i et hus eller en leilighet overstige bygningskostnadene. Det skyldes jo rett og slett at vi bruker mer strøm nå enn tidligere. I kjølvannet av at stadig mer av vår hverdag er avhengig av strøm, vil jo også husene vi bygger bruke strøm på en helt annen måte enn tidligere. I avhendingslova finner vi ingen krav til hvordan et smarthus skal vurderes.

Kan en person med snekkerutdannelse vurdere tilstanden til husets innebygde datamaskin? Vi mener at vi må være litt fremtidsrettet og at ekom må være en egen del av tilstandsanalysen.