Bom­pen­ge­sel­ska­pet i Bagnskleiva kan få milliontap: Vi­dar El­tun mei­ner sta­ten må kom­pen­se­re

På 31 da­gar i mars vart det re­gist­rert 40.429 køyretøypasseringar gjen­nom veg­bom­men på E16 i Bagnskleiva.