Bakgrunnen er kostnadsøkningene gjennom vinteren, særlig på strøm og kunstgjødsel. Nå har Småbrukarlaget sendt brev til Norges Bondelag hvor de ber dem om å bli med på å kreve nye tilleggsforhandlinger, skriver Nationen.

«I den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i – med eskalerende kostnadsøkninger på en lang rekke innsatsfaktorer – mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag at vi må søke alle muligheter Hovedavtalen gir for å sikre norske bønder økonomisk trygghet for fortsatt å sikre norsk matforsyning», skriver Småbrukarlaget i brevet.

Dersom ikke dette skjer, frykter de at kostnadene ikke forhandles om før i de ordinære forhandlingene, hvilket innebærer at det ikke kommer kompensasjon før i februar 2023.

Brotet i jordbruksforhandlingane har fått engasjementet hos bøndene til å boble, frustrasjonen til å koke – og hjulene til å rulle. Måndag sette bonde Jon Lerhol (61) frå Vang seg i traktoren for å køyre til Oslo i protest mot brotet i jordbruksforhandlingane. Fyrst vart det ein stopp på Fagernes.

– Det er helt nødvendig med kostnadskompensasjon så snart som mulig og med utbetaling i 2022, sier leder Kjersti Hoff i Bonde- og Småbrukarlaget.

Bondelaget sier de har organisert et møte med landbruksminister Sandra Borch (Sp) på tirsdag.