Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den norske bonden forventer en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

DEL

Tallene fra Budsjettnemda for jordbruket viser inntektsutviklingen i næringa som skal legges til grunn for hvert års jordbruksoppgjør. Den ferske prognosen fra Budsjettnemda viser at bonden kan forvente en samlet inntektsnedgang på 14 500 kr per årsverk fra 2016 til 2018. Dette bekymrer både Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Differansen øker med 40.000

Slår prognosen til vil inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet øke med over 40 000 kr per årsverk i samme periode.

– Prognosene er svært alvorlige. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar fra. Det gir et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Framtida til norsk landbruk avhenger av at unge bønder tørr å satse på trygg og bærekraftig matproduksjon over hele landet. Det lykkes vi ikke med dersom inntektene til bonden sakker akterut. Den forventa inntektsnedgangen for bonden skyldes særlig en stor kostnadsøkning for drivstoff, mineralgjødsel og kraftfôr, ingen volumvekst i norsk matproduksjonen, og tilnærmet ingen prisvekst i markedet som bonden har fått utbytte av.

Fortsatt lavt inntektsnivå for de minste melkebrukene

Gjennom et representativt utvalg av gårdsbruk i Norge viser Budsjettnemda for jordbruket hvordan inntektsutviklingen fra 2016 til 2018 varierer mellom produksjoner, landsdeler og bruksstørrelse.

– Inntektsnivået for de minste melkebrukene er fortsatt langt lavere enn for større melkebruk. Men det er positivt at prognosene viser at en svak inntektsvekst for denne gruppen, sier Bartnes.

Innenfor melkeproduksjonen ser vi at de mellomstore og store gårdsbrukene i alle landsdeler må forvente inntektsnedgang fra 2016 til 2018, legger Bartnes til.

Svært negativ forventet inntektsutvikling

Referansebrukene for fjørfe og for svinehold kombinert med kornproduksjon viser en svært negativ forventet inntektsutvikling, med nedgang på over 150 000 kr per årsverk fra 2016 til 2018.

– Dette skyldes i hovedsak at gårdbrukere som produserer svin og kylling rammes særlig hardt av høyere kostnader grunnet økt kraftfôrpris, sier Bartnes. Tallgrunnlaget fra Budsjettnemda viser også et gjennomgående lavt inntektsnivå for kornbonden.

– Det lave inntektsnivået for kornbonden bidrar til at kornarealet i Norge er på vei ned. Dette er alvorlig for norsk selvforsyning og blir et av flere viktige tema i årets jordbruksoppgjør, sier Bartnes.

Jordbruksforhandlingene mellom jordbrukets faglag (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og staten starter med overlevering av jordbrukets krav 26. april. Forhandlingene skal være ferdige innen 17. mai.

Artikkeltags