Vi tror forbrukerne er intelligente personer som tenker og vurderer sjøl. Vi som produserer mat, trenger forbrukeren. Vårt samfunnsoppdrag er å produsere trygg mat, på mest mulig norske ressurser. Forbrukeren trenger bonden for å være trygg på matsikkerhet og at maten produseres med en streng kontroll, når det gjelder bruk av innsatsfaktorer. Bonden og forbrukeren trenger hverandre. Vi må snakke sammen. Vi må la forbrukeren få mest mulig innsyn i produksjonsmåter og mattrygghet. Dette vil i neste omgang skape et tillitsforhold mellom oss som produserer maten og de som kjøper og spiser den.

Vi hører en del ganger at utvalg og kvalitet er dårlig blant norske matvarer. Hva legges til grunn for en slik påstand? Fagkunnskap? Næringsinnhold i maten? Bruk av antibiotika og sprøytemidler? Eller andre årsaker? Er spørsmålene vi stiller her avgjørende for hva som legges i handlekorga, eller betyr utseende og smak fremkalt av kunstige marinader og krydder mer. Vi mener kvaliteten ligger i produktets næringsinnhold og trygghet for produksjonsmåten. Medisiner brukes ved sjukdomsbehandling og ikke forebyggende i fôret. Animalske, norske produkter, har verdens minste forbruk av antibiotika. Dette gir helsemessig trygg mat. Produksjonsmåter kan dokumenters. Dette gjelder både plante- og husdyrproduksjon. Sporbarheten i norsk matproduksjon er trygg.

Vi tror ikke det er mulig å merke norske varer med alle opplysninger som forteller om kvaliteten. Derimot tror vi på dialog, informasjon og kunnskapsformidling. Slike tiltak er med å skape tillit. I et gjensidig avhengighetsforhold har både bonden og forbrukeren mye å vinne på å snakke sammen. Bonden trenger den bevisste forbrukeren som verdsetter trygg mat. Forbrukeren trenger den bevisste bonden som levrer kvalitetsprodukter.