Valdres/Norge: «Helsemyndighetene oppfordrer alle til å overholde de hygieniske retningslinjer i tillegg til anbefalinger om sosial distansering. For bonden betyr det:

Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell. Hold to meters avstand til alle som må inn på garden

For å unngå smittespredning er det viktig å styrke reinholdet av berøringspunkter som besøkende kan komme i kontakt med.

Det er ingenting som så langt tilsier at viruset smitter fra mennesker til dyr. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynet likevel et generelt føre-var-råd om at smitta personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig», skriver regjeringa i en pressemelding.