VALDRES: Sannsynligheten for at årets vårflom i Sør-Norge kan bli en skadeflom øker, sier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi anbefaler kommuner og innbyggere i flomutsatte områder om å forberede seg på vårflommen, slik man bør hvert år, sier regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen til NTB.

Hun sier at slik bildet ser ut nå, er det større sannsynlighet for skadeflom i år enn i et normalår. Blir det stor flom vil eiendommer og infrastruktur som veier i nærheten av vassdrag, være ekstra utsatt.

– Men om det blir skadeflom eller normal vårflom i år er helt avhengig av værutviklinga framover, legger hun til.

Unormalt påfyll av snø

Det har vært et unormalt stort påfyll av snø mange steder i Sør-Norge i mars og april. Snøen har blitt liggende på grunn av kjølig vær mange steder.

– Kommer sommervarmen brått, sammen med mye nedbør – da risikerer vi skadeflom i mange vassdrag i Sør-Norge, sier Hofshagen.

– Men blir det gradvis varmere og ingen nedbør, som i 2020 som også var et snørikt år, vil flommen bli moderat, sier hun.

Rydd unna verdier

NVE anbefaler at alle som bor i flomutsatte områder forbereder seg ved å rydde unna verdier.

– For eksempel campingvogner, landbruksutstyr og rundballer som kan bli berørt av flom, og også verdier i flomutsatte kjellere, sier hun.

Hofshagen sier at alle kan følge med på NVEs flomvarsler på varsom.no og abonnere på varsler for eget område. Tidspunktet for vårflommen varierer med været og hvor man er i landet, men opptrer normalt i perioden mellom midten av mai og midten av juni.

Ifølge Glåmdalen som omtalte saka først, så er det blant annet Glomma, Gudbrandsdalslågen, Begnavassdraget, Hallingdalselva, Numedalslågen og Telemarkvassdraget som kan være utsatt i Sørøst-Norge i vår.