NORD-AURDAL: E16 mellom Bagn og Bjørgo ble stengt mens slukkingsarbeidet pågikk. Kjøretøyet sto i vegskulderen, og trafikken kunne fint passere i vanlig kjørebane. Brannen berørte ikke tunnelen eller sperrepunkter for denne. Nødetatene rykket ut til stedet, men det var ikke registrert personskade.

Valdres brann- og redningstjeneste bisto Nord-Aurdal med mannskap fra Bagn. Vegen åpnet igjen like før 13:20.