Rekordfå landbruksbranner

Antall slike ruiner rundt om i Norge er synkende. 
Foto: Brannetterforsker Lars Petter Johansen i Elsikkerhet Norge

Antall slike ruiner rundt om i Norge er synkende. Foto: Brannetterforsker Lars Petter Johansen i Elsikkerhet Norge Foto:

Av

2014 huskes som et katastrofeår når det kommer til landbruksbranner; hele 247 branner i driftsbygninger! Norges Bondelag har jobbet sammen med alle de største forsikringsselskapene for å få bukt med problemene. 2017 ble et rekordår med «bare» 137 branner.

DEL

Pilotprosjekt

Etter å ha observert en negativ trend over flere år, gjennomførte Landbrukets brannvernkomité et pilotprosjekt i 2012. Der ble det gjennomført kontroller av elektriske anlegg på 35 gårdsbruk. Det ble utført med bruk av termografikamera og el-kontrollører sertifisert etter Norsk Elektroteknisk komité sin standard for næringsbygg og termografi.

– På disse 35 kontrollene avdekte vi 760 avvik, der 43 av dem representerte alvorlig brannfare, forteller styreleder i Landbrukets Brannvernkomite Pål Arne Oulie. Han er også rådgiver i Norges Bondelag og er svært engasjert i arbeidet med økt brannvern i landbruket.

Ser klare resultater

I 2014 ble det iverksatt en rekke effektive tiltak. Blant tiltakene er krav om kontroll av elektriske anlegg og utstyr. I tillegg ble kontrollen skreddersydd for landbruk, med tilleggskurs for spesielle utfordringer i landbruksbygg. Så langt er det gjennomført godt over 10.000 kontroller i norske gårdsbruk.

– Det er ingen tvil om at vi avdekker mange brannfarlige avvik, sier Oulie. Han er overbevist om at det er en sammenheng mellom tiltakene som er iverksatt og resultatene de ser.

-Når et gårdsbruk har fått gjennomført en kontroll av sitt anlegg, må det dokumenteres at avvikene er eliminert. Dette er et krav fra forsikringsselskapet, sier Oulie.

Elsikkerhetsportalen har et informasjonsopplegg direkte rettet mot landbruk som Det lokale eltilsyn (DLE) bruker når de oppsøker bondelag rundt om i Norge. På denne måten bistår også de i den viktige jobben for en sikrere hverdag for bonden og dyrene.

Dør færre dyr

Oulie forteller at det i en lang periode døde over 1000 griser i brann hvert år. Etter at det i 2010 ble oppdaget en svakhet med hvordan viftene i grisefjøs var installert har tallet på antall døde dyr gått drastisk ned.

– Nå stilles det krav om en temperaturføler i hver vifte med avtrekk over tak. Det gjør at vifta skrur seg av hvis den blir for varm og slik var det ikke tidligere, sier Oulie.

Så langt i 2018 har det dødd 17 griser i brann.

Muligheter for nytt rekordår

Når vi ser på statistikken og sammenligner halvårsrapportene for det første halvåret i 2017 og 2018, er det muligheter for fortsatt positiv utvikling. I 2017 var det 72 branner i driftsbygninger fra 1.januar til 30,juni. I 2018 var det 67 branner i samme periode. Her er det muligheter!

-Ja, det er muligheter for et bra år også. Hvis vi ender med et antall branner i nærheten av det som var i fjor, skal vi si oss fornøyde, avslutter Oulie. Han vil fortsette å jobbe for færre branner i landbruk i årene som kommer.

Artikkeltags