Denne dingsen kunne forhindret halvparten av boligbrannene i Oppland

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nær halvparten av boligbrannene i fjor skyltes komfyrbranner. En komfyrvakt kunne forhindret de fleste av disse, men færre enn to av ti opplendinger har installert den.

DEL

Oppland: Statistikk fra brann- og redningsvesenet viser at nærmere halvparten av utrykningene i fjor skyldtes komfyrbranner hjemme hos folk. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige, svarer kun 19 prosent av opplendingene at de har installert komfyrvakt hjemme, mot 22 prosent på landsbasis.

– Det er oppsiktsvekkende at en enkel dings folk selv kan installere, kan redusere antall boligbranner med hele 50 prosent. Likevel er det kun et fåtall som har gjort det, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo.

Komfyren er brannversting i hjemmet

Matlaging på komfyren er den absolutt største enkeltårsaken til brann i norske hjem, og spesielt nå i desember. Undersøkelsen viser også at det er i gruppen over 60 år færrest har installert komfyrvakt.

– Dette er ekstra bekymringsfullt. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen, sier Eklo.

Komfyrvakten hindrer brann ved at den utløser en alarm, og deretter kutter strømmen til komfyren hvis kokeplatene blir for varme.

– Komfyrvakt er ikke påbudt, med mindre du bygger nytt eller legger opp ny kurs til komfyren. I tillegg koster den fra 3 500 kroner. Dette gjør nok at de fleste av oss dessverre ikke har det aller viktigste hjelpemiddelet for å unngå den aller vanligste årsaken til boligbrann, sier Eklo.

Bør bli standardutstyr på komfyrer

Eklo skulle ønske komfyrvakt var inkludert, og ikke ekstrautstyr til alle nye komfyrer. Han sammenligner den med innføringen av startsperren på bil på midten av 90-tallet.

– Etter startsperren ble standardutstyr, er det nesten umulig å stjele en nyere bil uten originalnøkkelen. Dermed har også antall biltyverier gått kraftig ned. Komfyrvakt i alle hjem kunne fått en tilsvarende virkning og reddet store verdier, men viktigst av alt spart mange menneskeliv, mener Eklo.

Fakta om boligbranner:

  • Brann- og redningsvesenet hadde i fjor 1 562 utrykninger til branntilløp eller brann på komfyren. Dette er 47 % av alle utrykninger til private hjem.
  • I eneboliger starter 58 % av alle boligbranner på kjøkkenet. Tilsvarende er tallet hele 75% i blokkleiligheter. Stuen er det nest mest brannfarlige rommet, med 9 %.
  • De fleste boligbranner skjer om vinteren, med desember som måneden med flest branner i løpet av et år.
  • Oslo er fylket med klart flest komfyrbranner per innbygger. Over dobbelt så mange som i mange andre fylker.
  • Eldre, pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall viser at ca 75% av dem som omkommer i brann er i disse gruppene.

Fakta om komfyrvakt:

  • Kan monteres selv i stikkontakt. For fast tilkobling må den monteres av elektriker.
  • Fra 2010 ble det krav om komfyrvakt i nye boliger. Det samme gjelder dersom det legges opp ny kurs til komfyr i eldre boliger.
  • Komfyrvakten består av en sensor som overvåker kokeplatene, og utløser en alarm hvis det er fare for brann. Om ingen reagerer på alarmen, kuttes strømmen til komfyren.
  • Sjekk at komfyrvakten du kjøper er godkjent etter kravene; https://www.fgsikring.no/brann/fg-godkjente-komfyrvakter/
  • For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder.

Artikkeltags