...også en møkkatank er viktig ved store branner

Det har ikke falt nebør i hele april og mange steder er det knusk tørt. Skogbranner herjer i Rogaland og brannsjefen i Valdres ber folk vise aktsomhet.