Riksantikvaren fornyer avtale om brannsikring av stavkirkene

Riksantikvaren fornyer kontrakten med COWI om brannsikring av norske stavkirker – trebygningene fra middelalderen som det kun er et par titalls igjen av, melder bygg.no. hendelser.