Brannmannskapene i Nord-Aurdal brannvesen smilte bredt da de fikk overlevert en ny brannbil til 4,6 millioner kroner. – Nå blir vi slagkraftige

– Dette er den første brannbilen vi har fått inn etter at det ble gjennomført ROS-analyse og kommunestyret vedtok investeringene, sier beredskapsleder Ivar Svensson i Nord-Aurdal brannvesen. Prislappen er 4,6 millioner kroner og neste år får brannvesenet en brannbil til som er millionen dyrere.