Barn som brannambassadører

Bamse og røykvarsler: Raymond Vindenes viser frem brannbamsen ?Bjørnis og røyvarsleren som Valdres Brannforebyggende avdeling delte ut til barnehagene i Valdres i mai.

Bamse og røykvarsler: Raymond Vindenes viser frem brannbamsen ?Bjørnis og røyvarsleren som Valdres Brannforebyggende avdeling delte ut til barnehagene i Valdres i mai.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Brannvern er et tema som det har vært fokus på i det siste. To informasjonskampanjer skal gi kunne gi gode råd og trygghet til barn og eldre.

DEL

VALDRES: Kun 1 av 10 har gjennomført brannøvelse hjemme i løpet av det siste året viser undersøkelser. Barn og eldre har ofte behov for ekstra hjelp i en nødsituasjon, og kampanjene «Bry deg før det brenner» og «Bjørnis» er to kampanjer som er ment for å fremme brannsikkerheten.

Det kjæreste du har

Eldre har så mye som 4-5 ganger så høy risiko for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningen.

Eldre kan ha problemer med å høre brannvarsleren, og om de er dårlig til beins kan selv en trapp være et vanskelig hinder for å komme seg ut.

Kampanjen bry deg før det brenner er et prosjekt der de minste hjelper de eldre til å sjekke brannvarsleren og hjelper de til å finne en god rømningsvei ut av huset, sier Raymond Vindenes, Branningeniør ved Valdres Brannforebyggende avdeling.

Det viktigste er at røykvarsleren er i orden.

Raymond Vindenes

Kampanjen i Valdres varer fra 10-17. juni.

Familieaktivitet

Norsk Brannforebyggende avdeling utfordrer barneforeldre til å gjøre brannsikkerhetssjekken hos bestemor og bestefar til en familieaktivitet.

Barn har også stort behov for å gjennomføre brannøvelse for å få den tryggheten de trenger.

Brannøvelser burde gjennomføres som en lek slik at barna ikke blir engstelige og føler seg trygge.

Brannvernambassadører

– Barn er en god målgruppe fordi de får som oftest viljen sin, og de klarer å engasjere familien, sier Raymond Vindenes.

Når et barn ber om brann-øvelse hos sine besteforeldre er det vanskelig å si nei. Det er en god lærdom for hele familien å ha brannøvelse hjemme.

Brannbamsen Bjørnis

I mai arrangerte brannvesenet besøk i barnehagene i Valdres for alle førskolelevene.

– Der delte vi ut brannbamsen «Bjørnis», sjekkliste og røykvarslere til alle førskoleevene, sier Raymond Vindenes.

Elevene får rulere på å ta med seg bamsen hjem.

Bjørnis: Bamsen ble delt ut til barnehagene i Valdres.

Bjørnis: Bamsen ble delt ut til barnehagene i Valdres.

Brannsikkerheten fremover

– Det viktigste er at røykvarsleren er i orden, sier Vindenes.

Han anbefaler også å lade alt teknisk på dagtid. Ved spørsmål kontrakt Raymond på: 934 38 294.

Brannvern

  • Eldre har 4-5 ganger så høy risiko for å omkomme i brann.
  • Bjørnis er en brannbamse som barn får ta med seg hjem sammen med ei sjekkliste.
  • Det er viktig at familier sjekker røykvarsler og rømningsvei.
  • Eldre og barn har behov for gode råd om brannvern.
  • To kampanjer i mai og i juni.

Artikkeltags