Mange veger til mål

Et overordnet bilde på offentlig støtta utbyggingen av bredbånd i Valdres