Brødrene Dokken AS står klare: Innsigelser fra Fylkesmannen stopper E16-prosjekt i Valdres

Etter påske skulle totalentreprenør Brødrene Dokken AS startet arbeidet på samspillsentreprisen E16 Fagernes-Øylo. Fylkesmannen krever mer omfattende støytiltak enn Statens vegvesen vil godta. Nå henger planlagt oppstart i en tynn tråd, skriver fagorganet anleggsmaskinen.no.