Brøytesamvirket SA forbereder en ny sesong med vinterbrøyting på Nordfjellstølen

I ei annonse på Facebook søker Brøytesamvirket SA på Nordfjellstølen etter en person som kan påta seg brøyting fram til en del hytter ovenfor vinterparkeringsplassen kommende vinter.