Magnhild Irene er verdens første advokat med kontor på Bruflat

Av

Treng du hjelp av ein advokat er det no eit nystarta kontor i andre etasje i det gamle kommunehuset på Bruflat. Advokatfirmaet Kalsnes og Nygaard på Dokka har opna kontoret i Etnedal med Magnhild Irene Claudius som tilsett.