Trufast passasjer Berit (74) håpar busstilbodet held fram

Berit Kolbu (74) bur i bustadfeltet Haugalia på Bruflat og er ein ivrig brukar av bussen. – Eg håpar at rutetilbodet held fram, seier ho.