Et­ne­dø­la­ne har hatt eit ekst­ra godt buss­til­bod, men det va­rar berre ut de­sem­ber. No vil ord­fø­ra­ren ha fast buss­ru­te

I sam­band med om­byg­ging av fyl­kes­veg 33 over Tons­ås­en har det vore om­køy­ring via Bru­flat i Et­ne­dal. Slik har det også vore for buss­ru­te­ne og der­med har et­ne­dø­la­ne hatt eit ekst­ra godt buss­til­bod. Det er noko som ord­fø­rar Lin­da Mæhl­um Ro­bø­le ynskjer skal hal­de fram.