Bruker 1 million på nødhjelp til bedrifter som fell mellom to stolar

Vestre Slidre kommune øyremerker ein million kroner til å hjelpe lokale bedrifter som er ramma av koronakrisa. Pengane vert henta frå mindreforbruket til kommunen i 2019.