Bruker mest på vatn på Tyinkrysset og nytt bustadfelt i Ryfoss: – Eit ambisiøst budsjett

Høgt investeringsnivå vil også i 2020 prege økonomien i Vang. Det blir brukt mest på vassanlegget på Tyinkrysset og til det nye bustadfeltet i Ryfoss.