Brukte 14 millioner kroner på skoleskyss i Valdres i fjor: Bare to kommuner i Norge bruker mer penger enn Etnedal

Av

I fjor var det akkurat 1500 elever fra valdreskommunene som hadde bruk for skyss til grunnskolen. Bare to kommuner i Norge bruker mer penger enn Etnedal per innbygger.