I desember 2022 er man som SV-politiker stolt over å representere et parti som i en krevende økonomisk situasjon ser fremover, og tar ansvar for å sikre flertall for et budsjett til beste for flest mulig innbyggerne – både her i Innlandet og på nasjonalt nivå.

I budsjettforhandlinger med flere andre partier må alle både ta og gi. Det er mange ting både i statsbudsjettet og fylkesbudsjettet for 2023 som SV hadde ønsket enda bedre og mer omfordelende løsninger på. Vi har likevel tatt mange store og små steg som trekker budsjettene i riktig retning, og gir politikken en mer rød og mer grønn profil.

Det er avgjørende for oss i Innlandet SV å rekke ut hjelpende hender til de menneskene rundt i fylket som har det vanskelig og mest trenger hjelp fra samfunnsfellesskapet vårt nå. Fellesskapet vårt risikerer å spare seg til fant på lengre sikt, dersom man iverksetter store kutt i en situasjon hvor mange familier og enkeltpersoner har sterkt presset økonomi.

1000 kroner ekstra i julegave til sosialhjelpsmottakere i desember er for oss både en slik hjelpende hånd til mange av de som trenger det mest og en samfunnsøkonomisk investering vi tror vil gi positive ringvirkninger. Mange av påplussingene som SV sammen med Ap, MDG, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet fikk inn i fylkesbudsjettet, er for oss på samme måte viktige investeringer i tilbudet til lokalsamfunn og enkeltpersoner rundt i Innlandet.

Skolefrokosten er eksempel på et slikt viktig og sosialt utjevnende tilbud som ble reddet med dette budsjettforliket. Det samme gjelder opprettholdelse av en rekke ruter innenfor kollektivtransporten, som er viktig særlig for innbyggerne som har presset økonomi og bor på mindre steder rundt om i Innlandet.

Den økonomiske situasjonen gir mindre handlingsrom for nye tiltak enn vi ønsker, men noen muligheter har vi likevel funnet. En av de «små» endringene i det vedtatte fylkesbudsjettet, er at det bevilges noen få hundre tusen til at elever på videregående skoler i Innlandet i 2023 skal få gratis bind og tamponger på skolen.

Det er et nytt tiltak som vi i SV brakte inn i forhandlingene og som vi er veldig glade for å ha fått støtte til der. Det er snakk om veldig små summer på fylkeskommunebudsjettet, men likevel en betydelig praktisk og økonomisk hjelp for mange unge kvinner rundt om i fylket – og et viktig signal til ungdommen om at vi politikere også ser og hører dem.

SV i Innlandet tar høstens fremskritt som en inspirasjon til videre innsats, og vil utover i det nye året arbeide videre for likestilling, omfordeling og inkludering.