Burleske karsstykker

Hallgrim Hansegård får selskap av blant andre en burleskdanser i panelt når ensembledans skal under lupen på Nasjonalbiblioteket torsdag.