I alt for høg hastighet, kjørte skolebussen fra mange elever. Nå krever foreldre og elever at busselskapet skjerper seg

Skolebussen til VGS mandag kjørte fra mange elever, og lå langt over fartsgrensa, ifølge elevene.