Når en tjeneste flyttes lengre og lengre ut fra offentlig virksomhet, jo mindre medbestemmelse for de ansatte og jo mindre demokratisk kontroll og politisk styring får vi på den virksomheten.

Siden 90-tallet har kollektivtrafikken i Norge i hovedsak vært anbudsutsatt, og Rødt vil påstå at det ikke har vært en eventyrlig reise for de som jobber i f.eks. bussbransjen, som er saken som skal behandles i fylkestinget denne måneden. Handlingsrommet for forhandlinger for de som jobber i et selskap, fastsettes gjennom anbud, og lenge har det vært slik at pris er det som vektlegges høyest for at noen skal vinne anbud.

I lang tid før det kom på plass like avtaler i bransjen, så har arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår blitt gradvis dårligere. Dette er det på tide å endre på.

Les også

Besøk et busselskap, Ap

Det blir sagt at det vil koste mange millioner per år å fjerne anbudsregimet, og ta inn busskjøringen i fylkeskommunal regi, men hva er det egentlig som er de største summene i den sammenhengen?

110-140 millioner for å sikre bussjåførene hele stillinger? 30 millioner i økte pensjonskostnader? Betyr dette egentlig at hvert år så sparer fylkeskommunen rundt 150 millioner på dårligere arbeidsvilkår for sjåførene? Dette burde alle som sitter på fylkestinget ta inn over seg, uansett hvor vi lander i denne saken.

Les også

Vi vil også ha gode arbeidsforhold for bussjåførene

Fylkeskommunen er de som er ansvarlige for busskjøringen i Innlandet, mens arbeidsgiverne for bussjåførene er de selskapene som vinner anbudet. Gjennom anbudsutsetting av busskjøringen, så kjøper fylkeskommunen seg bort fra arbeidsgiveransvaret, og splitter opp en arbeidsstokk som egentlig har samme «oppdragsgiver».

Dette mener vi er feil måte å bruke offentlige midler på, og at det går på bekostning av arbeidsforholdene til de som jobber i bussbransjen. Vi kan lese om mange som jobber deltidsstillinger og delte skift, og at forsinkelser fører til at sjåfører ikke får gått på toaletter. Dette kan ikke vi som øverste ansvarlige sitte og se på.

Les også

Vi heier på de lokale busselskapene!

Rødt vet at de som kjører busser for Innlandets innbyggere er opptatte av å levere en så god tjeneste som mulig. Den verdifulle kompetansen som bussjåfører sitter med er viktig å ha med seg, når det er snakk om krav til busser som kjøpes inn og sikkerheten, om rutetilbud, om alt som kan gjøres for at sjåførene skal ha en trygg arbeidshverdag, og at innbyggerne skal få et best mulig tilbud.

Vi er redde for at mye av den kompetansen som bussjåførene sitter med i dag, går tapt gjennom anbudsregimet, og at medbestemmelsen til de som jobber i tjenesten smuldrer opp. Det at de som jobber på gulvet er med på å utvikle arbeidsplassen sin, at arbeidsfolk blir lytta til og har innflytelse, er noe av det som er det beste vi har med den norske modellen.

Det mener vi at anbudsregimet er en motsats til, og at vi er nødt til å finne bedre måter å organisere våre offentlige oppgaver på enn det.

Uansett hva fylkestinget lander på, så er det en ting som er sikkert, og det er at vi er nødt til å løse rekrutteringsutfordringene som er i bransjen.

Dersom fremtidsutsiktene er deltidsstilling, med delte skift, og en arbeidshverdag som er så hektisk at du ikke rekker pauser, så tror vi at vi har vanskelig med å rekruttere noen som helst. Det er bare å se på hvor bra det går i helsevesenet.

Bussjåførene må ha ei lønn å leve av, og en arbeidshverdag å leve med, og det mener vi i Rødt at vi best kan påvirke gjennom offentlig drift.