Bagn: Valdres fikk nylig besøke ei hytte bygget av Norsk Massivtre AS på Veståsen i Bagn sammen med daglig leder Arild Øvergaard.

Bakgrunn

Norsk Massivtre AS ligger i Begnadalen og ble startet opp i 2008 som en videreføring av Valdres Tremiljø som gikk konkurs. De tok over verktøy og opparbeidet kunnskap knyttet til massivt tre, og har fortsatt med samme prinsipp i bygging av hytter. Fem år seinere har det blitt 25 hus og hytter fordelt over hele Norge, samt et offentlig bygg for Vannbruksmuseumet på Atnbrua.

Bedriften har per dags dato tre fast ansatte; daglig leder Aril Øvergaard, samt to ansatte som jobber i produksjon og er med på å montere opp bygget. De leier inn håndverkere og lignende etter hvert som de trenger det siden det er tryggere økonomisk.

Massivt tre

– Med massivt tre er det andre krav til tømmeret. Større deler av tømmeret kan benyttes, siden 2/3 av det ikke avhenger av å være «visuelt pent», forklarer Arild Øvergaard.

Det handler om at de benytter et helt annet system for blant annet yttervegger og isolasjon. Med et bygg i massivt tre er det flere lag med treverk på innsida, før et lag isolasjon og så en yttervegg. De gjør at de ikke er så avhengig av utseende på alt tømmeret, kun det som synes. Et annet aspekt er ifølge Øvergaard at bygg i massivt tre holder bedre på varmen på grunn av denne byggeteknikken, og kan regulere fuktigheten sjøl. Treverket trekker til seg og gir fra seg fuktighet etter forholdene. I tradisjonelle hytter er det gjerne plastikk i veggene som skal holde fuktigheten ute, men det kan også virke mot sin hensikt og gjøre at fuktighet ikke kommer ut. Norsk Massiv Tre benytter gjerne malmfuru til sine bygg siden det ikke må behandles er vedlikeholdsfritt. De driver med en veldig miljøvennlig form for husproduksjon, siden tømmeret deres kommer fra Begna Bruk, elementene produseres også i Begnadalen, og hyttene gjerne settes opp lokalt.

Byggeprosessen

På produksjonshallen i Begnadalen produserer de elementene til «pepperkakehuset» som Øvergaard kaller det. Deretter reiser de til tomta der hytta skal settes opp og monterer bitene som et pepperkakehus. Det innvendige, som rominndeling og tak, er også gjort på forhånd. Øvergaard forteller at det aldri tar mer enn ei uke å sette opp et bygg, og at fordelen med et slikt bygg er at det er mulig å jobbe inne og ute samtidig.

Funkisstil

Tanken om at form følger funksjon er svært gjeldende for byggene Norsk Massiv Tre lager. De går inn under en funksjonalisme i arkitekturen, som på folkmunne går under kallenavnet «funkis». Byggene har knappe, enkle løsninger, og benytter seg blant annet ikke av lister. Bygg i massiv tre stiller strengere krav til presisjon siden ingenting er skjult, og vinduene blant annet skrues rett på.

Arkitekturen på hytta er umiskjennelig annerledes enn det som forbindes med ei typisk hytte. – De som velger massivt tre vil ha noe annerledes, forteller Øvergaard. Han tilføyer at det ofte er arkitekten som foreslår massivt tre, og får med seg klientene sine.

Støtte fra Innovasjon Norge

Arkitektur som er med på å utvikle innovative løsninger kvalifiserer for prosjektstøtte fra Innovasjon Norge. Arild Øvergaard forteller at prosjektstøtten dekker 40–45 prosent av utviklingskostnadene, og at den har vært viktig for at bedriften har kunnet utvikle seg så raskt, og kan levere spennende løsninger for bevisste kunder.

Bedriftsstruktur

I en tid der mange som driver med treverk har måttet slutte, har Norsk Massiv Tre hatt positive tall de siste tre årene. Daglig leder mener de har lært av andres feil, og organiserer bedriften på en måte som ikke er så var for konjunktur. En del av løsningen har vært å ha få fast ansatte, og heller leie inn etter behov, samt leie det lokalet de jobber i. På den måten er det mulig å gå på «sparebluss» i en periode med mindre å gjøre. Et annet aspekt er at de ser kunden.

– Vi er veldig kundefokusert og produserer ikke for lager. De som velger massivt tre vil gjerne ha noe unikt, forteller Øvergaard.