Blåste 30 m/sek i natt. Flye er nå er vinterstengt. Men noen trosser vinden og kjører fordi de må

I natt blåste det over 30 m/sek på Valdresflye og vegen ble vinterstengt 28. desember. Men Bente Oxhovd trosser vinden. Hun har egen nøkkel til bommen for å frakte varer inn til Bygdin høgfjellshotell, som er under oppussing.