Satser seriøst på restaurering av gamle dører og vinduer: Ser stort potensial for slikt arbeid

Tone Martinsen (41) fra Leira har vært møbelsnekker i 17-18 år, så hun kjenner faget. Men det er alltid mulig å utvikle seg. Derfor bestemte hun seg for å et fagstudium i bygningsvern.