Med antikvarisk restaurering som hovudfelt

– Det er viktig å utdanne fagfolk som bygningsantikvarar. Dei har ein kunnskap til å sjå gamle bygningar på eit vis som tilfører desse ein mykje større verdi, seier Håvar G. Aabol frå Skrautvål.