– Regjeringen ødelegger de gode friluftsopplevelsene når de nå åpner for forsøksordning for catskiing i norsk natur. Dette er helt feil retning, det er et forslag få vil ha og vil gi økt belastning både for friluftsliv og naturmangfold, mener Den Norske Turistforening (DNT). Det uttalte de i 2017 da vedtaket kom.

– Å kopiere andre land som tilbyr transport opp til topper for å la folk kjøre løssnø ned igjen, mener vi ødelegger for det folk ønsker å oppleve i Norge, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT, som mener at Norges konkurransefortrinn er nettopp stillhet og lite berørt natur.

Advarer mot kulturendring

DNT ønsker ikke mer motorisert ferdsel i norske vinterfjell.

– Det er ikke lenge siden det ble åpnet for kommunale forskrifter for rekreasjonskjøring med snøskuter, og DNT vil advare mot å åpne for enda en ny form for motorisert ferdsel i naturen uten at man en gang har rukket å gjennomføre evaluering av den forrige endringa, uttalte de.

Reindyrke det unike

– Regjeringen er i ferd med å innføre en kulturendring for friluftslivet i Norge. Å kunne bevege seg i flotte fjell til naturens egne lyder er et knapphetsgode, det er ofte det folk trekker fram som det beste ved å gå på tur i Norge. Økt trafikk og støy vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell, sier Øveraas og viser til at meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkninga ikke ønsker mer motorferdsel i naturen.

– Skal Norge forbli et attraktiv reisemål, må vi heller reindyrke det som er unikt ved Norge. Muligheten for å ferdes i naturen for egen maskin kun akkompagnert av naturens egne lyder er helt klart noe vi må bevare og løfte fram, konkluderer Øveraas.