-Ennå er ingen beslutning tatt, men vi ser på dette som et veldig godt prosjekt, ingen tvil om det, sier viseadministrerende direktør Bjørn Tore Skaug i Coop Øst til avisa Valdres.

-Vi har vært gjennom en reguleringsprosess sammen med kommunen, og har en veldig god dialog med planavdelingen der. Vi vet jo at det kommer omsorgsboliger her, og det vil utløse mer trafikk og et større kundegrunnlag. Butikken har det for trangt slik situasjonen er i dag, og må bruke arealer i annen etasje, noe som er tungvint. Om vi utvider med 300 m2 vil vi få et bedre tilbud til kundene, og målet er også at logistikkløsningene skal bli bedre, sier Skaug.

Butikken går godt

Coop Prix-butikken på Heggenes hadde en omsetningsøkning på fem prosent i fjor, mens markedet "bare" økte med en prosent. Butikken tok med andre ord markedsandeler. Omsetningen i fjor var på 24.5 millioner kroner, noe Skaug sier er veldig bra for en butikk av denne størrelsen. Det ble betalt ut 183.120 kroner til medlemmene her.

Resultatene kommer ikke av seg selv. Vi har en veldig god butikksjef med et veldig godt team, og butikken ligger på en meget egnet plass i forhold til kunder og adkomst, sier Skaug.

Avgjørelse i år

-Vi har utarbeidet skisser for en løsning, og har kommet langt i planleggingen. Jeg regner med at vi tar en beslutning i løpet av høsten 2018. Går vi for dette, så kan det være aktuelt å bygge ut neste vår/sommer, fortsetter Skaug.

-Vi ser mange gode argumenter for å gjennomføre prosjektet. Men vi er avhengig av godkjenninger i kommunen, og vi følger fremdriften av det planlagte omsorgssenteret tett, avslutter Bjørn Tore Skaug.