Begnaljom jubilerer laurdag 16. november

Felemusikken har gått mykje tilbake i Sør-Aurdal den siste tida, som ellers i mange av valdresbygdene. Før «dyrka» dei folkemusikk mest på kvar gard.