Gå til sidens hovedinnhold

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene må sikres nok støtte

Ungdomsorganisasjonene har mista 12 prosent av medlemmene sine i 2020. De sliter med nyrekruttering, med å erstatte fysiske samlinger, møter og leirer med nettmøter, og de har i liten grad mottatt kompensasjon.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det er stoda for landets ungdomsorganisasjoner, viser en ny undersøkelse fra Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. Organisasjonslivet er også hardt ramma av koronapandemien. Barn og unge har ikke hatt muligheta til å delta på samme måte under pandemien som før. Organisasjoner, lag og foreninger er så viktig for demokratisk skolering, som aktivitetsarenaer, og ikke minst som politiske og sosiale arenaer der unge fra hele landet, med ulik bakgrunn, politisk syn, legning osv., kan bli kjent.

Ifølge LNU har det blitt færre som tar på seg verv, det har blitt færre lokallag, og aktivitetene har gått ned. Sjøl om en har prøvd å erstatte fysiske samlinger med nettsamlinger, er verken like enkelt eller engasjerende som å treffes på et kurs eller en sommerleir. Nedgangen i antall medlemmer og lag bekymrer naturlig nok LNU, men det bør bekymre flere. En sterk frivillighetssektor er et gode ikke bare for dem som deltar, men for samfunnet som helhet.

Utydelige retningslinjer har gjort det vanskelig å planlegge sommerleirer. Organisasjonene fikk heller ikke økt støtte i revidert statsbudsjett nå i vår. Styreleder i LNU, Isa Maline Isene, sier i ei pressemelding at de gang på gang i innspillene til revidert nasjonalbudsjett har understreket viktigheta av forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjonene. «En økning i de frie midlene i grunnstøtta ville vært til god hjelp. Vi er skuffet over at barn og unge nok en gang blir nedprioritert etter et år i uvisshet og med manglende aktivitet,» sier hun.

Isene mener konsekvensen kan bli «stadig synkende medlemstall i barne- og ungdomsorganisasjonene, mindre aktivitet og et svakere frivillighetsfelt». Barn og unge har vært svært utsatte under pandemien. Da er det utrolig viktig at det blir lagt til rette for at organisasjoner som samler barn og unge fremdeles kan gi gode tilbud.

Det kan synes som om regjeringa, som består av politikere der mange sjøl har vært aktive i organisasjonslivet som unge, glemmer hvor viktig det er å sikre grunnlaget for at barne- og ungdomsorganisasjonene ikke taper ytterligere på koronapandemien. Det koster så lite, men betyr så uendelig mye mer.

Kommentarer til denne saken