De hellige tre konger - har Arild fanget årets blinkskudd?

Arild Ranum i Ulnes har aldri kameraet langt unna, og nylig fanget han opp disse tre konger, som krysset vegen slik at det hele ble et humoristisk og levende bilde.